İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şeker Hastalığı Olanların Göz Sorunları

Şeker hastalığı, yaşayanlar bilir, hiç de adı gibi bir hastalık değildir; v/yaşamı tatsız tuzsuz yapar. gerçi ast etkilerinden korunmak ve sağ­lıkla, sevenlerinizle birlikte fakat yoksul kalmadan yaşamak mümkündür. Şeker hastalığını dipsiz bir kuyuya benzetebiliriz; şekerin yüksek olduğu her gün içine bir taş atılan ve atılan taşın geri çıkarılamadığı bir kuyuya. Yıllar sonra bu taşlar kuyuyu doldurmaya başlayınca tabi etkiler ortaya çıkar, ama taşları hariç tutmak mümkün olmadığı için vücuttaki biriken etki­ler şeker düzene girse bile yıllar öncesindeki haline döndürülemez. Eğer taşlar biriktirilmezse, şeker hastalığı mutlaka geçinilmesi gereken biri gibi ele alınırsa onunla arkadaş bile olunabilir.

şeker hastalığı favori ne gibi sorunlara yol açar?
Damarlar bir tarlayı sulayan su hortumlarına benzer. Sadece muhakkak bir tarla sulan-malı, su yolda başka tarlayı ıslatmamalıdır, göz içindeki yapı normalde bu şekil­dedir.

Şeker hastalığında damar çeperleri bozulduğu için yer yer hortumdan su ka­çağı olur, ıslanmaması gereken tarla ıslanır yani göz içinde kanamalar olur. Hortumdan kaçan su, başlıca sulanması gereken tarlaya ulaşıp orayı yeterince sula-yamadığı için de göz içinde bir takım bölgelerde beslenme bozulur, yeterince kan ge­lemediği için. Kanama olan bölgelerde görme bozulur, kanamanın emilmesi de nemli bir parkenin kabarması gibi göz içinde o bölgelerde kabartı ve büzüşmelere niçin olur. Beti Benzi Kaçmış kalan bölgelerde ise özlem nedeniyle hücreler yasamlarını yitirmeye başlar. Doğal yıkım gibi olan bu bozukluklar burada durmaz. Denge bir kere bozulunca vücudun dengeyi düzeltmek için yaptığı müdahaleler işi daha da karıştırır. Solgun bölgelerden gelen “imdat, açız!” yakarışına karşılık vücut o bölgelerde yeni damarlar üretip açlığı önlemeye çalışır. Ama bu müdaha­le yalnızca işleri daha da karıştırır çünkü ye­ni damarlar ayrıca kanamaya daha eğilimlidir ayrıca de olmamaları gereken yerlerde mey­dana geldikleri için göz tansiyonunu ağırlık­seltebilirler. Sorun sorun üstüne yani. bir de üstüne, şekerin artı su tutabilme özelliği nedeniyle şişip bulanıklaşan göz merceği ka­tarakt olabilir.

Şeker hastalığının göze etkisi nedir?
Bütün vücutta olduğu gibi gözde de diyabet ince damarların duvarını bozar. yaptığı budur. başkaca katarakt yapabilir.

Şeker hastalığının gözdeki etkileri nasıl tedavi edilir?
Az Önce damar çeperlerinin yeni bozulduğu dönemde eğer kan şekeri denetim altı­na alınabilirse her şey eskisi gibi normale dönebilir.

Eğer kanamalar ve özlem başlamışsa o zaman arzu olan bölgenin vücudun alaka ala­nının dışına çıkarılması gerekmektedir. Yoksa yeni damarlar işi daha da karıştı­rabilir. Bunun için lazer silahı (!) kullanılır; aç bölgeler bu silahla imha edilerek “açız” mesajını vermeleri engellenir. İyi sulanmamış tarladaki ayrık otlarından kurtulmak için lazer yapılır da denilebilir. Lazer tedavisinin yapılması gereken ala­nın genişliği aç bölgelere kadar ayarlanır. Ara Sıra bu işlemin yerine ya da yanına göz içine özel bir ilaç yapılması da işe yarar.

Şeker hastası olan herkeste eninde sonunda göz sorunları ortaya çıkar mı?
Eğer kan şekeri düzeyi uyumlu ise ve HemoglobinAlC düzeyi sıradan seyrediyorsa hayır, gözler hiçbir süre etkilenmeyebilir.

Şeker hastalığının göze etkileri nasıl tanı edilir?
Göz içindeki değişiklikleri tahsis etmek için gözbebeğinin damlalarla büyütülme-sinin gerisinde, göz içine teleskop gibi özel ışıklı büyüteçlerle bakılması gerekir. Şeker hastası olanlarda gözbebeğini büyüten damlaların etkisi birazcık geç görülür (hastanede asgari 2 saat kalmanız gerekebilir ve sonra -özellikle de güneşli gün­lerde- otomobil kullanmanız zorlama olabilir). İnsan gözünün ayırt edemeyeceği dolaşım bozukluklarını saptamak için kol damarından boyalı bir hap verilerek göz filminin (göz anjiyosu) çekilmesi de gerekir.

Şeker Hastalarının Göz Açısından Uyarı Etmesi Gereken Noktalar Nelerdir?
* İlacınızı hekim söylemedikçe bırakmayın. İlacı bırakınca şeker yeniden yükselir.
* Giderek flu görme veya miyopta artma olursa şekerinizi ölçün. Bun­lar artma işaretidir.
* Şekerinizi kendiniz ölçmeyi öğrenin.
* Şekerinizin ne yüksek ne de fazla düşük olmamasında kararlı olun.
* Alıcı I (insülin kullanan) şeker hastaları 5 yıla dek yılda bir kez, 5 yıldan daha sonra her 6 ayda bir göz muayenesi olmalıdır.
* Alıcı II (insülin kullanmayan) şeker hastaları 10 yıla dek yılda bir kere, 10 yıldan sonra her 6 ayda bir göz muayenesi olmalıdır.

Şeker hastalığının favori öncü belirtileri var mıdır?
Sık çıkan arpacıklar ve kirpik dibi iltihapları az önce fark edilmemiş bir şeker hasta­lığının ilk belirtileri olabilir.

diyabet gözle ilgili daha başka sorunlara da yol açabilir mi?
Maalesef evet. Yüksek şeker gözde olduğu gibi beyinde de ince damarlarda gıda bozukluğu yapabilir. Hangi damarda sorun yaparsa o damarın beslediği sinir aç kalır. O vakit da göz kapağı düşüklüğü, gözü içe, dışa veya yukarı, aşağı hareket ettire­meme (gözü hareket ettiren sinirlerin felci), buna bağlı çift görme veya göz kapağını kapatamama ile güiümseyememe (yüz felci) olabilir. Şeker düzene girince bunlar da ya­vaş yavaş düzelir.

Şeker hastalığına tabi göz sorunları çare edil­mezse ne olur?
Genel kaide olarak vücutta hiçbir şekilde ölen hücreler diriltilemez ve bu şekilde kayıp geri getirilemez. Göz bu kurala harfiyen uyar; kansızlığa hiç dayanıklılık edemez. Çare edilmeyen ve ilerleyen kayıp geri dön­mez. Sonuçta meslek hiç görme­meye kadar dayanabilir.

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir