İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Prostat Büyümesi Neden Olur ve Belirtileri Nelerdir?

Çeşitli amaçlare bağlı olarak prostat hacminde artış olması, prostat büyümesi olarak adlandırılır. Yaş geliştikçe fazlası erkekte prostat hacminde artış meydana gelir. Yaşa bağlı meydana çıkan bu büyümeye iyi huylu prostat büyümesi denir

Prostat, mesane ile penis arasında yer alan ceviz büyüklüğünde bir organdır. Kalın bağırsağın anüsten önceki bölümü olan rektumun anında önünde yer alır ve bu amaçla muayenesi rektum yolu ile yapılır. Mesane ile penisi birleştiren idrar yolu seksiyonuna üretra denir. Üretra, prostat bezinin merkezinden geçer. Prostat, spermi besleyen ve koruyan bir sıvı salgılar. Boşalma esnasında prostat bu sıvıyı üretraya gönderir ve sıvı spermle birleşerek semen olarak atılır.

Prostat Büyümesi Neden Olur?

Prostat hacmindeki artışa prostatın iç bölgesinde (prostat çekirdeği) meydana gelen değişik boyutlardaki iyi huylu nodüller (adenomlar) namacıyla olur. Bu nodüller üretraya ve ileri aşamalarda mesaneye baskı yaparak idrar tutma ve boşaltma işlevleri ile temaslı problemlere namacıyla olabilir. Nodüler değişiklıkların namacıylainin yaşlanan erkekte meydana çıkan hormonal bozukluklar bulunduğu düşünülmektedir. Prostatın çalışması amacıyla mühim olan dış bölge, iç bölgenin hacmindeki artış namacıylaiyle daralır. Bu da prostatta fonksiyonel bozukluklara namacıyla olabilir. Prostat büyümesi, genelde son derece yavaş geliştiğinden büyülenen erkekler erken aşamalarda bu değişiklığı fark etmezler. Benign prostat büyümesi 40 yaşın altındaki erkeklerde nadirdir. 50 ila 59 yaşları arasında ise aşağı yukarı 100 erkekten 20’si durumdan etkilenir.

Prostat Büyümesi
Prostat Büyümesi

Prostat Büyümesi Bulguları Nelerdir?

Prostat büyümesi bulguları, büyümenin derecesine bağlı olarak değişiklık gösterir. Şikâyetler genelde 50 yaşından sonra başlar ve yaş geliştikçe artar. Semptomlar üretra ve mesanenin prostat yönünden daraltılmasının bir sonucudur. BPH’ya bağlı en süregelen şikâyet idrar akışında zayıflamadır. Diğer bulguları arasında bunlar sayılabilir:

İdrar çıkışının geç başlaması
Sık sık idrara çıkma gereksinimi
Gün içerisinde ve bilhassa geceleri sık idrara çıkma
Mesane geç boşalması
Mesanede idrar kalmış hissi
İdrar bittikten sonra hala damlama olması
Sık idrar yolu enfeksiyonu
Mesanede taş oluşumu

Bazı hastalar semptomlara uyum sağlar ve bulguları oran olarak denetim altına alabilir. Çoğu erkeğin günlük yaşamta ayarlayabilecekleri hafif ila orta şiddette bulguları vardır. Arada sırada semptomlar geçici olarak düzelir. Bununla eş güdümlü idrara çıkma dürtüsü ile temaslı semptomlar bireyin yaşam niteliğini ciddi ölçüde etkiler. Kişinin sık sık tuvalete gitme gereksinimi geceleri yeterli uyku alamamasına, bundan dolayı gün süresince bitkin olmasına yol açar. İş randevuları ya da başka faaliyetler yine yine kesilmek halinde kalır. Büyümüş prostat genelde zarar vermeyen olsa da, bulgular son derece rahatsız edici olabilir. Prostat büyümesi olan birtakım erkeklerde sık yineleyen idrar yolu enfeksiyonları ve mesane taşları vardır. Prostatın büyüklüğü ile şikâyetlerin şiddeti arasında her vakit direk bir bağlantı olmayabilir. Büyük ölçüde genişlemiş prostatı olan birtakım erkeklerin yalnızca az sayıda şikâyeti bulunabilir.

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir